Венеция. Мол Сан Марко

Венеция. Мол Сан Марко
2006 г., х., м., 30х40 см.

Венеция. Мол Сан Марко. Фрагмент

Венеция. Мол Сан Марко. Фрагмент